měření termokamerou

Pro zakázky, při kterých realizujeme zateplení foukanou izolací, nabízíme možnost měření termokamerou.

Je vhodné ke zjištění rizikových míst k růstu plísní a povrchové kondenzace na vnitřních povrchových konstrukcích. S pomocí naměřeného termografického snímku je možné zjistit, kudy z objektu uniká teplo (lokalizace tepelných mostů) nebo stanovit homogenitu tepelně izolační vrstvy. Pro měření termokamerou je nejvhodnější období, kdy je rozdíl teplot uvnitř a vně stavební konstrukce minimálně 10°C (nejlépe 20°C), tedy v zimních měsících. K měření používáme špičkovou termovizní kameru Testo 880 - 3. Měření zahrnuje také poradenství technického odborníka na místě realizace, zpracování snímků ve výpočetním programu Testo IRSoft a vytvoření technické zprávy.

climatizer plus
climastone
climastyren