BLOWER DOOR TEST – měření vzduchotěsnosti budov

Pro zakázky, při kterých realizujeme zateplení foukanou izolací, nabízíme možnost provedení zkoušky vzduchotěsnosti (BLOWER DOOR test)

Vzduchotěsnost je schopnost materiálu, stavebního prvku, budovy atd.. propouštět vzduch. K proudění vzduchu dochází při existenci dvou podmínek. Za prvé je to přítomnost otvorů či netěsností, druhou podmínkou je rozdíl tlaku vzduchu vzniklý kombinací účinků větru, větracího zařízení a rozdílných teplot mezi interiérem a exteriérem. Netěsnosti jsou buď záměrné, tedy navržené z důvodů větrání umožňující řízenou výměnu vzduchu a jsou součástí větracího systému, nebo nechtěné, které vznikající náhodně jako chyby projektu a především chyby při realizaci. Nechtěné netěsnosti brání řízené výměně vzduchu a znehodnocuje funkci větracího systému. Vzduchotěsnost budovy je potom kombinovaným efektem všech těchto dílčích netěsností.

Negativními důsledky netěsností jsou:

Požadavky na vzduchotěsnost jsou uvedeny v ČSN 730540-2. Doporučeno je splnění podmínky pro celkovou intenzitu výměny vzduchu n50 ≤ n50N, kde n50 je hodnota změřená na budově postupem podle ČSN EN 13829 a n50N je limitní hodnota celkové intenzity výměny vzduchu v závislosti na způsobu větrání.

ČSN EN 13829 jasně určuje požadavky na měřící zařízení, postupy měření, vyjadřování výsledků, protokol o měření a přesnost. Jedním zařízením, které splňuje tyto požadavky je BLOWER DOOR. Měření provádíme zařízením Minneapolis BlowerDoor od renomovaného výrobce. Toto zařízení umožňuje jak samotné měření celkové intenzity výměny vzduchu n50 , tak i nastavení stálého tlakového rozdílu mezi interiérem a exteriérem. Za pomoci vyvíječe kouře, anemometru, případně termokamery můžeme potom spolehlivě detekovat jednotlivé netěsnosti a tím přispět k jejich následnému odstranění. ČSN EN 13829 uvádí dvě metody měření. Metoda A je testem budovy v provozním stavu a lze měřit pouze po dokončení budovy. Metoda B je testem obálky budovy a je možné měřit jak před dokončením, tak po dokončení budovy. Výsledkem je informace o kvalitě návrhu a především o kvalitě vlastní realizace (čerpáno z materiálů Vzduchtěsnost budov – Ing. Jiří Novák, ČVUT v Praze).

climatizer plus
climastone
climastyren