(Ne)zdravé budovy

studie Healthy Homes Barometer 2017

Na základě výsledků studie Healthy Homes Barometer 2017, která proběhla v celé EU, žije každý šestý Čech v nezdravé budově. Studie také poukázala na to, že Evropané (a stejně tak i Češi) mají o 40 % vyšší pravděpodobnost, že budou mít astma, pokud žijí ve vlhké budově nebo v domě s plísní. Například v České republice respondenti uváděli špatné zdraví téměř 1,5x častěji pokud žili ve vlhkých budovách, respektive 2x častěji, pokud si nebyly schopni v zimě vytopit domácnost na komfortní teplotu a trpěli tzv. energetickou chudobou. Je tedy potřeba se zaměřit na renovace rodinných a řadových domů v Evropě. Více o studii najdete zde:http://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/16802-je-potreba-zamerit-se-na-renovace

Součástí renovací domů je i buď zcela nové, nebo dodatečné zateplení se správnou izolací. Toto téma jsme aktivně představili široké veřejnosti na podzim loňského roku – zateplení se zdravou fou kanou izolací Climatizer Plus. Jak funguje celulózová izolace Climatizer Plus v domě, který je vlhký nebo má nedostatečné odvětrávání? Jak dokáže celulózová izolace pracovat s akumulací tepla a fázovým posunem? Proč se zastaví růst plísní a hub? To najdete na novém webu www.izolujzdrave.cz.

17. 3. 2018 | aktualizováno 17. 3. 2018 | autor David Svatý

climatizer plus
climastone
climastyren