MĚŘENÍ VLHKOSTI MATERIÁLŮ

Provádíme měření vlhkosti stavebních konstrukcí

Správné a přesné změření skutečného stavu a rozsahu vlhkosti ve stavebních konstrukcích je nezbytné pro návrh optimálního řešení způsobu zateplení a případně nutnosti opatření pro zabránění jejího průniku do izolačního souvrství.

Základní měření

climatizer plus
climastone
climastyren