KONTAKTNÍ FASÁDY ETICS

Provádíme montáž kontaktních zateplovacích fasádních systémů

Hlavní charakteristika

Kontaktní zateplovací systém (ETICS) - je nejčastější formou zateplování fasád. Systém je charakterizován celoplošným spojením všech vrstev ke stěně objektu.
Má lepenou a ve většině případů hmoždinkami kotvenou tep. izolaci, na tepelné izolaci je prováděna tzv. základní vrstva a to stěrkovou hmotou vyztužovanou skleněnou
síťovinou. Na tuto základní vrstvu se aplikuje omítková povrchová úprava, různého materiálového, barevného a povrchového ztvárnění. V některých případech je tato povrchová úprava opatřena
navíc nátěrem. V ČR, obdobně jako ve většině sousedních zemí, se nyní realizuje nejvíce tepelně izolačních úprav stávajících obvodových stěnových konstrukcí (zčásti potom i konstrukcí
nově budovaných) právě těmito vnějšími tepelně izolačními kontaktními systémy. Lze je rychle a účinně využít jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí (dodatečného zateplování).

Jako izolant pro ETICS se používají nejčastěji materiály:

technologické operace:
příprava podkladu pro systém,
lepení desek tepelné izolace,
kotvení hmoždinkami,
provádění základní vrstvy,
provádění konečné povrchové úpravy,

Materiálová skladba:

penetrační emulze
lepicí hmota,
mechanicky kotvicí prvky,
tepelněizolační materiál,
stěrková hmota základní vrstvy,
výztuž základní vrstvy,
omítka, popřípadě konečné povrchové úpravy s nátěrem či dekorativními materiály.

Obyčejná stěna například z plných cihel tloušťky 300 mm opatřená kontaktním systémem s tepelnou izolací tloušťky 140 mm se obratem stává konstrukcí s lepšími parametry, než celá řada nejnovějších jednovrstvých staviv.

climatizer plus
climastone
climastyren